Individueel traject: Moeilijke beslissingen nemen

Individueel traject: Moeilijke beslissingen nemen
 • Wil ik wel of niet voor mezelf beginnen?
 • Beter voor mezelf zorgen?
 • Iets veranderen in mijn huwelijk?
 • Van baan veranderen?
 • Hoe wil ik de rest van mijn leven invullen?

Beslissingen nemen doen we de hele dag

De hele dag door stellen we vragen en nemen wij beslissingen. Meestal zijn onze beslissingen klein en nemen we ze zonder dat we het doorhebben. Maar soms moeten we ook grote besluiten nemen. Gewild of ongewild. Besluiten die veel impact hebben. Besluiten waar we een prijs voor betalen of besluiten omdat we onszelf een beter leven gunnen. Deze besluiten wil je weloverwogen nemen.

Beslissingen zijn vaak gericht op onze veiligheid

Veel van onze beslissingen zijn gericht op het waarborgen van onze veiligheid en niet omdat we zo’n goed onderzoek hebben gedaan naar de feiten. Dit is logisch vanuit de evolutionaire psychologie omdat wij erop gericht zijn te overleven.

Op weg naar een besluit

 • Waarom wil ik een besluit nemen?
 • Hoe komt het dat het zo lastig is?
 • Wat zijn mijn normale patronen bij het nemen van beslissingen?
 • Welke emoties spelen een rol?
 • Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? En wat is de impact?
 • Welke denkfouten kan ik maken?
 • Hoe communiceer ik over mijn besluit?

In vier bijeenkomsten van 1.5 uur begeleid ik bij het onder ogen komen van de realiteit, het herkennen van patronen en emoties die beslissingen nemen beïnvloeden en het bedenken van oplossingsrichtingen. Tussentijds zal ik opdrachten meegeven om meer zicht te krijgen op het probleem en de gewenste verandering.

Als je meer wilt weten neem contact op met Nancy Tromp 06-51415304

Meer informatie ontvangen of een afspraak maken?
Neem contact op